ONTMOET GOD

Want zo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

God laat zich vinden

Vrijwel ieder mens onderzoekt op enig moment in zijn of haar leven of er meer is tussen hemel en aarde, en wat het leven betekent. Van nature heeft ieder mens instinctief een bepaald besef van God. (Romeinen 1:20-22) Sterker nog, de hele schepping getuigt van Gods bestaan!

De God waarover je in de Bijbel kunt lezen is echt. Hij is een persoonlijke God. Niet ver weg, maar bereikbaar voor een ieder die zoekt. De Bijbel belooft in Jesaja 55:6: “Zoek de Heer terwijl Hij Zich laat vinden. Roep Hem om hulp, terwijl Hij dichtbij is.” 

Veel mensen kennen ook de tekst “Zoekt en gij zult vinden,” maar de tekst eindigt daar niet. Het hele tekst gedeelte bevat een prachtige belofte en is terug te vinden in Matteüs 7:7-11:

“Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan. Als je zoon je om brood vraagt, geef je hem toch geen steen? En als hij om een vis vraagt, geef je hem toch geen slang? Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker goede dingen geven als mensen Hem daarom bidden?”

God houdt zich aan Zijn woord en beloftes. De Bijbel belooft in Hebreeën 13:8-16 dat Hij dezelfde gisteren, vandaag en morgen is en niet verandert. Als iets perfect of volmaakt is, kun je er niets aan toevoegen. Dat geldt zeker voor God!

EEN RELATIE MET DE LEVENDE GOD

Die onveranderbare God verlangt naar een relatie met ons, zo kun je veel verzen uit de Bijbel lezen. Maar er is een probleem; mensen doen verkeerde dingen en dat wordt in de Bijbel zonde genoemd. Omdat God perfect, goed en rechtvaardig is, kan Hij niet bij zonde in de buurt zijn. De zonden die wij doen, brengen scheiding tussen God en ons mensen.

Wanneer een goede schilder een vlek op zijn mooie schilderij vindt, zou hij het canvas wegdoen. Hij heeft het recht zijn creatie te beoordelen. Zo ook met God. Hij  is de allerhoogste Rechter en beoordeelt de hele schepping. Omdat wij allemaal tekort schieten, heeft Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd. Hij droeg de straf die wij verdienen, zodat wij die prijs niet hoeven te betalen. Jezus stierf aan het kruis in onze plaats. Je zou dit zo uit kunnen leggen: 

Wanneer jij een snelheidsboete krijgt en in de rechtbank staat kun je spijt betuigen, maar daar neemt de rechter geen genoegen mee. Er moet worden betaald. Als iemand dan naar binnen loopt en zegt: “Ik betaal de boete wel,” is de schuld vereffend. Zo is het ook met Jezus: Hij betaalde de prijs zodat wij een relatie met de levende God mogen hebben. Dit noemen christenen redding.

De Heere Jezus heeft Zijn goddelijkheid en almacht bewezen door drie dagen na Zijn dood uit het graf op te staan. In Zijn dood en wederopstanding vind je het eeuwige leven, dicht bij God.

HOE WORD IK GERED?

Geloof in Jezus en wat Hij voor jou aan het kruis heeft gedaan. In Romeinen 10:12-13 staat: “Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal worden gered.” Met Jood en Griek bedoelt de Bijbel dat de relatie met God niet alleen voor de Joden is, maar ook voor heidense volken. Iedereen die wil dus!

Roep de Naam van de Heere God aan en erken dat je redding van je straf nodig hebt. Vraag Hem in je eigen woorden zich aan je te openbaren. De Bijbel zegt dat Zijn Heilige Geest je in alle waarheid zal leiden en dat de Heer je zal antwoorden! 

VRAGEN?

Mocht je vragen hebben, voel je vrij om contact met ons op te nemen. We helpen je graag op weg!